Film The Fault utbildningsvideo

Grundutbildningen för Film The Fault

Filmen är indelad i 5 Moduler

Navigera mellan de olika modulerna genom videons tidslinje.
1. 0:00-3:04 – Introduktion
2. 3:05-9:00 – Felsökningsprojekt
3. 9:01-16:36 – Systemets innehåll
4. 16:37-23:40 – Användningsfall
5. 23:41-40:25 – Hands-on demo

Lär dig mer om Film The Fault

Montering av hårdvara

Uppspelning av inspelning i appen