Om Eye At Production

Ständig förbättring för industrin med smarta lösningar

Eye at Production är ett innovativt IT-företag med många års industriell erfarenhet av att genom kameralösningar för att snabbt upptäcka stopp, avvikelser och flaskhalsar i produktionen, öka industrins effektivitet.
Vi erbjuder både hård- och mjukvara, men vår FoU fokuserar på specialiserade mjukvarulösningar i syfte att stödja ständiga förbättringar och rotorsaksanalyser inom industrin. Med erfarenhet från fordonsindustrin, livsmedelsindustrin och e-handel, är det dessa industrier vi i första hand riktat vårt erbjudande till, men lösningarnas funktionalitet och effektivitet fungerar till alla industrier med höga automatiserade produktionsflöden.
Vår vision är att hjälpa industrin att effektivisera produktion och plock genom smarta lösningar som är enkla att förstå, använda och implementera. Målet är att erbjuda en uppsättning verktyg som ger rätt information till rätt person för att fatta datadrivna beslut om produktionsförbättringar.
Boka en demo redan idag så får ni veta mer om hur ni kan effektivisera er produktion.