E-Handels logistik

Problem med palletering inom e-handel

Upprepade fel och stopp i automatiserade processer leder till frustration och förlust av värdefull produktionstid. Detta oavsett om det handlar om tillverkning eller packning, fordonsindustri eller e-handel.
Ett inte ovanligt fel inom e-handel är problem med palletering. Syftet med en palleterare är att automatisera det manuella arbetet med att stapla produkter på pallar. Men om något går fel i det automatiserade flödet ser ingen vad som faktiskt hände

Tidskrävande med vanlig kamera

Felsökningen kräver då både tid och kunskap. Populära metoder är rotorsaksanalysen, 5-Varför-metoden och fiskbensdiagram. Alla principer kräver dock underliggande information om vad som faktiskt hände. Den visuella informationen kan tillhandahållas genom videoinspelning. System för att filma är ett utmärkt verktyg för att fånga felet och granska problemet så många gånger som behövs för att kunna hitta en lösning.
Många monterar då en GoPro-kamera. Troligtvis hjälper det till att hitta felet, men det är omständligt och en tidsödande process att leta i en lång video. Först behöver du överföra den stora videofilen till dator. Därefter söka igenom videon efter den relevanta sektionen. I vissa fall kan man ha åtta timmar film som behöver genomsökas utan någon tydlig information om när felet har inträffat.

Eye at Production ger svar direkt

Kamerasystemet Eye at Production kombinerar intelligensen av ett visionsystem med flexibiliteten hos en GoPro-kamera. Systemet spelar in en video av hela processen men registrerar och markerar avvikelser, stopp och andra detaljer utifrån hur ni valt att ställa in applikationen. I stället för manuell övervakning eller timtals av film att gå igenom, hittar ni direkt det ni söker.

Så funkar det

1. Montera:

Montera Eye at Production där ni antar att orsaken till felet inträffar. Systemet är enkelt att hantera och montera. Kameran har IP68-klassning mot fall och damm.

2. Övervaka:

Välj läge, till exempel för att upptäcka alla stopp i produktionsflödet som är längre än en viss tid. Sätt systemet på play.

3. Analysera:

Ni får en översikt över alla felhändelser och kan enkelt navigera till de relevanta sekunderna i filmen för att exakt se vad som hänt.

Här använder du Eye at Production

Kraven i industrin blir bara högre och processerna måste vara effektiva. Eye at Production monteras var som helst i produktionen, känner av stopp i flödet, visar relevanta klipp och är enkel att använda. Snabb att montera, flexibel att flytta runt.
Återkommande stopp:
Fel kan inträffa på en mängd olika ställen. Eye at Production monteras var som helst på produktionslinjen för att identifiera stopp.
Återkommande kvalitetsavvikelser:
En robot kan behöva justeras eller en produkt är felplacerad på bandet. Eye at Production hittar orsaken är till avvikelsen.
PLC:
Vad är orsaken till det återkommande felet? Ställ in Eye at Production på vad den ska registrera så vet ni snart orsaken.
Palleterare:
Kom produkten in i ett felaktigt läge eller var det roboten som placerade den fel på pallen? Med Eye at Production ser du exakt vad som inträffade.
Microstopp:
Andelen dyrbara microstopp i produktionslinjer är nästan alltid fler än vad industrier tror. Upptäck, analysera och eliminera dem.
Flaskhalsanalys:
Eliminering av flaskhalsar är viktig inom alla industrier. Med Eye at Production får du material för att analysera cykeltider, genomströmning och väntetider.
Hälsocheck:
Eye at Production kan du enkelt flytta runt i produktionen bara för att göra nedslag och se att allt fungerar som det ska.
Tillgänglighetsanalys:
Bristfällig tillgänglighet i produktionen kan bero på en hög andel oplanerade stillestånd. Eliminera dem med hjälp av Eye at Production.
GEMBA:
Med en eller fler Eye at Production runtom i produktionen får ni filmmaterial för att komma nära den industriella processen och effektivisera den.
Installationer:
Vid installation av nya maskiner, stationer, celler, palletare eller robotar är det viktigt att kunna övervaka användningen under den första tiden.
Boka en demo redan idag så får ni veta mer om hur ni kan effektivisera er produktion.