Fordonsindustri

Hitta produktionsstopp och avvikelser snabbt

Fordonsindustrin är en av de mest avancerade industrisektorerna. Den höga automatiseringsgraden möjliggör hög produktionseffektivitet och utmärkt produktkvalitet för stora volymer.
En automatiserad produktion eller transporter med självkörande AGV:er är dock sårbara för fel, avvikelser, produktionsstopp och microstopp. Förlusten av tillgänglig produktionstid och den tid som teknikerna lägger ner på felsökning innebär en stor kostnad för tillverkaren.
Därför är det viktigt för produktions- och underhållstekniker att identifiera rotorsaken till ett fel så snabbt som möjligt. Felsökningsprocessen kan vara svår och tidskrävande. Vanliga men obekväma metoder för felsökning är att vänta vid maskinen eller att söka igenom timslånga videos filmade med vanlig kamera för att se vad som orsakat ett stopp.

Kameran registrerar avvikelser och stopp

Kamerasystemet Eye at Production är utvecklat för att övervaka högt automatiserade produktionsflöden och robotceller. Eye at Production kombinerar intelligensen av ett visionsystem med flexibiliteten hos en GoPro-kamera. Det registrerar och markerar avvikelser, stopp och andra detaljer. I stället för manuell övervakning eller timtals av film att gå igenom, hittar ni direkt det ni söker. Systemet är flexibelt och kan installeras var som helst.

Se exakt vad som hänt

Eye at Production spelar in film på det misstänkta området i produktionslinjen. När produktionslinjen stannar upptäcker en smartsensor detta och signalerar stoppet till kameran. Alla relevanta filmklipp med fel markeras vilket möjliggör att se exakt vad som hänt och ta omedelbara åtgärder.
En tekniker sparar därmed tid jämfört med alternativen att stå vid maskinen eller söka efter felet i en lång video där kameran inte registrerar stopp eller andra avvikelser.

Så funkar det

1. Montera:

Montera Eye at Production där ni antar att orsaken till felet inträffar. Systemet är enkelt att hantera och montera. Kameran har IP68-klassning mot fall och damm.

2. Övervaka:

Välj läge, till exempel för att upptäcka alla stopp i produktionsflödet som är längre än en viss tid. Sätt systemet på play.

3. Analysera:

Ni får en översikt över alla felhändelser och kan enkelt navigera till de relevanta sekunderna i filmen för att exakt se vad som hänt.

Här använder du Eye at Production

Kraven i industrin blir bara högre och processerna måste vara effektiva. Eye at Production monteras var som helst i produktionen, känner av stopp i flödet, visar relevanta klipp och är enkel att använda. Snabb att montera, flexibel att flytta runt.
Återkommande stopp:
Fel kan inträffa på en mängd olika ställen. Eye at Production monteras var som helst på produktionslinjen för att identifiera stopp.
Återkommande kvalitetsavvikelser:
En robot kan behöva justeras eller en produkt är felplacerad på bandet. Eye at Production hittar orsaken är till avvikelsen.
PLC:
Vad är orsaken till det återkommande felet? Ställ in Eye at Production på vad den ska registrera så vet ni snart orsaken.
Palleterare:
Kom produkten in i ett felaktigt läge eller var det roboten som placerade den fel på pallen? Med Eye at Production ser du exakt vad som inträffade.
Microstopp:
Andelen dyrbara microstopp i produktionslinjer är nästan alltid fler än vad industrier tror. Upptäck, analysera och eliminera dem.
Flaskhalsanalys:
Eliminering av flaskhalsar är viktig inom alla industrier. Med Eye at Production får du material för att analysera cykeltider, genomströmning och väntetider.
Hälsocheck:
Eye at Production kan du enkelt flytta runt i produktionen bara för att göra nedslag och se att allt fungerar som det ska.
Tillgänglighetsanalys:
Bristfällig tillgänglighet i produktionen kan bero på en hög andel oplanerade stillestånd. Eliminera dem med hjälp av Eye at Production.
GEMBA:
Med en eller fler Eye at Production runtom i produktionen får ni filmmaterial för att komma nära den industriella processen och effektivisera den.
Installationer:
Vid installation av nya maskiner, stationer, celler, palletare eller robotar är det viktigt att kunna övervaka användningen under den första tiden.
Boka en demo redan idag så får ni veta mer om hur ni kan effektivisera er produktion.