Lösningen på produktionsstopp

Lösningen på produktions-stopp

Registrerar avvikelser, flaskhalsar och produktionsstopp.

Kamerasystemet Eye at Production är utvecklat för att övervaka högt automatiserade produktionsflöden, robotceller och förpackningslinjer. Systemet registrerar och markerar avvikelser, stopp och andra detaljer.
I stället för manuell övervakning eller timtals av film att gå igenom, hittar ni direkt det ni söker. Ett viktigt verktyg för er OEE.
IP68 för livsmedelsindustrin
Felsökning vid produktionsstopp är komplext och tidskrävande. Eye at Production identifierar snabbt rotorsaken till avvikelser.
Effektivt i fordonsindustrin
Förlust av produktionstid och tid för felsökning innebär stora kostnader. Eye at Production registrerar stopp och avvikelser med precision.
Optimerad palletering e-handel
Eye at Production identifierar inte bara avvikelser. Kamerasystemet hjälper er även att effektivisera och optimera automatiserade plockflöden.

Optimera er OEE

Montera Eye at Production vid produktionslinan, förpackningslinjen, pick and place-robot, palleterare eller på annat ställe i produktionen där ni misstänker avvikelser, stopp eller flaskhalsar. Även ett viktigt verktyg vid tillgänglighetsanalyser, LEAN och GEMBA.

Här använder du Eye at Production

Kraven i industrin blir bara högre och processerna måste vara effektiva. Eye at Production monteras var som helst i produktionen, känner av stopp i flödet, visar relevanta klipp och är enkel att använda. Snabb att montera, flexibel att flytta runt.
Återkommande stopp:
Fel kan inträffa på en mängd olika ställen. Eye at Production monteras var som helst på produktionslinjen för att identifiera stopp.
Återkommande kvalitetsavvikelser:
En robot kan behöva justeras eller en produkt är felplacerad på bandet. Eye at Production hittar orsaken är till avvikelsen.
PLC:
Vad är orsaken till det återkommande felet? Ställ in Eye at Production på vad den ska registrera så vet ni snart orsaken.
Palleterare:
Kom produkten in i ett felaktigt läge eller var det roboten som placerade den fel på pallen? Med Eye at Production ser du exakt vad som inträffade.
Microstopp:
Andelen dyrbara microstopp i produktionslinjer är nästan alltid fler än vad industrier tror. Upptäck, analysera och eliminera dem.
Flaskhalsanalys:
Eliminering av flaskhalsar är viktig inom alla industrier. Med Eye at Production får du material för att analysera cykeltider, genomströmning och väntetider.
Hälsocheck:
Eye at Production kan du enkelt flytta runt i produktionen bara för att göra nedslag och se att allt fungerar som det ska.
Tillgänglighetsanalys:
Bristfällig tillgänglighet i produktionen kan bero på en hög andel oplanerade stillestånd. Eliminera dem med hjälp av Eye at Production.
GEMBA:
Med en eller fler Eye at Production runtom i produktionen får ni filmmaterial för att komma nära den industriella processen och effektivisera den.
Installationer:
Vid installation av nya maskiner, stationer, celler, palletare eller robotar är det viktigt att kunna övervaka användningen under den första tiden.
Boka en demo redan idag så får ni veta mer om hur ni kan effektivisera er produktion.

Så mycket sparar du med Eye at Production

Du sparar

Stopptid/dygn

– Minuter

SEK/mån

– SEK

Stopptid/år

– Timmar

SEK/år

– SEK

”Kraven i industrin blir bara högre och processerna måste vara effektiva. Eye at Production monteras var som helst i produktionen, känner av stopp i flödet, visar relevanta klipp och är enkel att använda. Snabb att montera, flexibel att flytta runt.”
Magnus Norbäck, konsult livsmedelsbranschen, Kvalitera

BLOGG

Stora pengar att spara i fordonsindustrin

Fordonsindustrin är en av de mest avancerade industrisektorerna. Den höga automatiseringsgraden möjliggör hög…

BLOGG

Effektiv livsmedelsproduktion

Den industriella livsmedels- och dryckesproduktionen är en högt automatiserad industri som producerar en stor mängd livsmedel…