Livsmedelsindustri

Åtgärda produktionsstopp och flaskhalsar i livsmedelsindustrin

Den industriella livsmedels- och dryckesproduktionen är en högt automatiserad industri som producerar en stor mängd livsmedel varje dag. Kraven på effektivitet och produktkvalitet är mycket hög.
Produktionsstopp, avvikelser, flaskhalsar eller brist på tillgänglighet kan kosta stora pengar om det inte åtgärdas i tid. Processerna för att lösa frågorna kan emellertid ta lång tid om man inte har rätt underlag att analysera. Att hitta rotorsak till ett produktionsstopp kan innebära många timmars manuell övervakning av en produktionslinje eller lika många timmars letande i film tagen av en vanlig kamera.
Ett inte ovanligt stopp i livsmedelsindustrin kan uppstå i t ex en förpackningslinje. Vanligtvis bearbetas många olika typer av produkter och storlekar på lådor på samma linje. Därför är det vanligt med paket som fastnar, lådor som går sönder och en mängd andra fel som kan orsaka stopp i förpackningslinjen. Felet kan vara komplicerat att hitta p g a den höga hastigheten på flödet som gör det svårt att hinna uppfatta vad det är som inträffar (detsamma gäller för övrigt fyllningsprocessen i dryckesindustrin där hastigheten är för snabb i realtid för det mänskliga ögat att analysera). Med högt tempo i produktionen är operatörens primära fokus dessutom att få i gång maskinen så fort som möjligt, i stället för att hitta orsaken till problemet.

Kameran registrerar avvikelser och stopp

Kamerasystemet Eye at Production monteras var som helst på en linje och kan upptäcka flera olika typer av fel och märker upp sektionerna med avvikelser och stopp i filmen. Därefter kan ni direkt titta på de relevanta sektionerna och orsaken till stoppen. Detta möjliggör snabba ändringar och anpassningar för att undvika att problemet upprepas. Samma procedur kan naturligtvis användas för microstopp, problem med flaskhalsar, tillgänglighetsbrist och andra avvikelser.

Se exakt vad som hänt

Den snabba felsökningen sparar inte bara tid för en tekniker utan även för hela produktionslinjen som påverkas av ett fel eller en avvikelse. Inom livsmedelsproduktionen är processerna fyllning, förpackning och palletering vanligtvis sammankopplade och har få buffertzoner. Därför kan ett stopp i en process lätt leda till att hela linjen står stilla. Beroende på hur komplicerad felorsaken är kan ett stopp ta några minuter upp till några timmar att identifiera och reparera i produktionen.
Produktionen sker i hög hastighet och är för snabb i realtid för det mänskliga ögat att analysera, t.ex. fyllningsprocessen i dryckesindustrin.

Så funkar det

1. Montera:

Montera Eye at Production där ni antar att orsaken till felet inträffar. Systemet är enkelt att hantera och montera. Kameran har IP68-klassning mot fall och damm.

2. Övervaka:

Välj läge, till exempel för att upptäcka alla stopp i produktionsflödet som är längre än en viss tid. Sätt systemet på play.

3. Analysera:

Ni får en översikt över alla felhändelser och kan enkelt navigera till de relevanta sekunderna i filmen för att exakt se vad som hänt.

Här använder du Eye at Production

Kraven i industrin blir bara högre och processerna måste vara effektiva. Eye at Production monteras var som helst i produktionen, känner av stopp i flödet, visar relevanta klipp och är enkel att använda. Snabb att montera, flexibel att flytta runt.
Återkommande stopp:
Fel kan inträffa på en mängd olika ställen. Eye at Production monteras var som helst på produktionslinjen för att identifiera stopp.
Återkommande kvalitetsavvikelser:
En robot kan behöva justeras eller en produkt är felplacerad på bandet. Eye at Production hittar orsaken är till avvikelsen.
PLC:
Vad är orsaken till det återkommande felet? Ställ in Eye at Production på vad den ska registrera så vet ni snart orsaken.
Palleterare:
Kom produkten in i ett felaktigt läge eller var det roboten som placerade den fel på pallen? Med Eye at Production ser du exakt vad som inträffade.
Microstopp:
Andelen dyrbara microstopp i produktionslinjer är nästan alltid fler än vad industrier tror. Upptäck, analysera och eliminera dem.
Flaskhalsanalys:
Eliminering av flaskhalsar är viktig inom alla industrier. Med Eye at Production får du material för att analysera cykeltider, genomströmning och väntetider.
Hälsocheck:
Eye at Production kan du enkelt flytta runt i produktionen bara för att göra nedslag och se att allt fungerar som det ska.
Tillgänglighetsanalys:
Bristfällig tillgänglighet i produktionen kan bero på en hög andel oplanerade stillestånd. Eliminera dem med hjälp av Eye at Production.
GEMBA:
Med en eller fler Eye at Production runtom i produktionen får ni filmmaterial för att komma nära den industriella processen och effektivisera den.
Installationer:
Vid installation av nya maskiner, stationer, celler, palletare eller robotar är det viktigt att kunna övervaka användningen under den första tiden.
Boka en demo redan idag så får ni veta mer om hur ni kan effektivisera er produktion.