Branscher

Registrerar avvikelser, flaskhalsar och produktionsstopp.

Kamerasystemet Eye at Production är utvecklat för att övervaka högt automatiserade produktionsflöden, robotceller och förpackningslinjer. Systemet registrerar och markerar avvikelser, stopp och andra detaljer.
I stället för manuell övervakning eller timtals av film att gå igenom, hittar ni direkt det ni söker. Ett viktigt verktyg för er OEE.
IP68 för livsmedelsindustrin
Felsökning vid produktionsstopp är komplext och tidskrävande. Eye at Production identifierar snabbt rotorsaken till avvikelser.
Effektivt i fordonsindustrin
Förlust av produktionstid och tid för felsökning innebär stora kostnader. Eye at Production registrerar stopp och avvikelser med precision.
Optimerad palletering e-handel
Eye at Production identifierar inte bara avvikelser. Kamerasystemet hjälper er även att effektivisera och optimera automatiserade plockflöden.